In de secundaire scholen van het Hartencollege vergelijken we het eerste jaar met een wandelroute. Een leerling kan daarbij het parcours volgen in 4 verschillende wandelgroepen (2 op campus Onderwijslaan en 2 op campus Weggevoerdenstraat). In deze wandelgroepen bieden we telkens dezelfde basisvorming aan en realiseren we dezelfde leerplandoelen, maar wel met een gedifferentieerde aanpak.

In de wandelgroepen op onze school focussen we ons vooral op de basisdoelen. In de wandelgroepen die je kan volgen op campus Weggevoerdenstraat worden niet enkel de basisdoelen gerealiseerd, maar wordt er ook gefocust op uitbreiding en verdieping in de leerstof. Hieronder stellen we de 2 wandelgroepen op campus Onderwijslaan voor. Ook tonen we jullie het verschil tussen de wandelgroep 1A basis en 1A basis + uitbreiding.

Hartencollege secundair campus Weggevoerdenstraat Hartencollege secundair campus Onderwijslaan
1A basis + uitbreiding 1A basis 1B
Op tocht met een goed gevulde rugzak Op tocht met een minder zware rugzak Op tocht met een rugzak met veel materiaal en een beperkt aantal boeken
Deze leerlingen hebben een behoorlijk zware rugzak te dragen tijdens hun wandeltocht. Naast de basisdoelen werken zij ook aan de uitbreidingsdoelen.De leerlingen krijgen extra tijdsruimte om de verdiepende doelen te realiseren voor wiskunde en taalvaardigheden. In het vak WeLL (1 u) wordt er gewerkt rond welbevinden en leren leren.

De 2 resterende uren in de lessentabel geven leerlingen de kans om te kiezen voor een verkennend keuzepakket kunst, woord, STEM of sport.

De leerlingen in de wandelgroep 1A basis hebben minder gewicht in hun rugzak voor de basisvorming. De leerstof wordt immers afgebakend tot de basisdoelen. Dit maakt de lessen iets minder theoretisch en de rugzak iets minder zwaar.De leerlingen krijgen extra tijdsruimte om de basisdoelen te realiseren voor het vak wiskunde en taal. In de lessentabel wordt eveneens het vak WeLL (1 u) opgenomen met focus op welbevinden en leren leren.

Voor de 2 resterende uren in de lessentabel kunnen de leerlingen kiezen tussen sport, STEM, kunst of woord.

De leerlingen in de wandelgroep 1B hebben in hun rugzak een beperkt aantal werkboeken en heel wat praktische tools. Zij werken aan andere basisdoelen dan de leerlingen van 1A. Verschillende lessen krijgen ze in co-teaching. Dit betekent dat er meerdere leerkrachten voor de klasgroep staan.Ook hier wordt in de lessentabel het vak WeLL (1 u) opgenomen met focus op welbevinden en leren leren.

Voor de 3 resterende uren kunnen leerlingen ervoor kiezen om kennis te maken met office, zorg en kunst via modules of om extra te sporten.

Hoog tempo voor de basisdoelen Gematigd tempo Rustmomenten
Het tempo voor de basisdoelen ligt in deze wandelgroep vrij hoog. De leerlingen krijgen wel iets meer tijd om de complexere en abstracte uitbreidingsdoelen onder de knie te krijgen. In deze wandelgroep ligt de focus volledig op het realiseren van de basisdoelen waardoor meer verwerkingstijd voor de leerlingen ontstaat.Er zijn extra rustmomenten die kunnen gebruikt worden voor herhaling, overleg of remediëring bij de leerstof. Het is voor leerlingen in 1B belangrijk om voldoende rustmomenten in te lassen die afgestemd zijn op de noden van elk van hen. Deze leerlingen kunnen rekenen op individuele hulp. De vakleerkrachten zullen tijd maken voor herhaling, overleg en remediëring.
Kaart en kompas zijn handige tools naast de wegwijzers De weg vinden met een digitale gps Op stap met een lokale gids
De leerling komt terecht in een klasgroep van ongeveer 22 leerlingen.De leerlingen zijn niet louter afhankelijk van wegwijzers, maar krijgen ook een kaart en kompas mee. Van de leerlingen wordt dus een zekere graad van zelfstandigheid verwacht bij het verwerken van de leerstof, maar in tegenstelling tot leerlingen in 1A – Latijn krijgen ze iets meer tijd, begeleiding en hulpmiddelen om daarin te groeien.  De inoefentijd is net iets groter.
De klasgroepen zijn kleiner (± 18 leerlingen).De leerlingen worden tijdens hun wandeltocht door 1A intensiever begeleid door hun reisbegeleider/vakleerkrachten.

De leerlingen krijgen als hulpmiddel een digitale gps mee die hem helpt de weg te zoeken. De wandelaar/leerling dient natuurlijk wel over de vaardigheden te beschikken om deze gps te programmeren.

De leerling komt terecht in een kleine klasgroep van ongeveer 11 leerlingen.De leerlingen worden tijdens hun wandeltocht door 1B heel intensief begeleid door hun reisbegeleider/vakleerkrachten. Deze lokale gids legt de route af samen met de leerling.

Lessentabellen in het 1e jaar

Basisvorming in het 1e jaar

De leerlingen in 1A basis krijgen 29 uur basisvorming, de leerlingen in 1B 28 uur.

Enkele vakken uit de basisvorming in 1A

   

Enkele vakken uit de basisvorming in 1B

   

Keuzevakken in het 1e jaar

Op basis van hun interesses of talenten maken leerlingen in 1A basis een keuze uit 2 uur Sport, STEM, Kunst of Woord. Leerlingen in 1B kiezen ofwel voor 3 uur extra sport ofwel 3 uur modules Office – Zorg – Kunst.

Keuzevakken in 1A basis

     

Keuzevakken in 1B

 

Welbevinden en Leren Leren (WeLL) in het 1e jaar

Alle leerlingen in het 1e jaar krijgen wekelijks 1 uur WeLL. In dit vak besteden we bijzondere aandacht aan bv. het gebruik van de schoolagenda als planningsinstrument, het detecteren van de essentie in informatieve teksten, het maken van schema’s en mindmaps enz.

WeLL in 1A

WeLL in 1B