Zoek je een school waar kwaliteit en zorg hand in hand gaan?

Dan is Hartencollege Secundair Onderwijs voor jou de beste keuze!

Inschrijven tijdens de zomervakantie?

Op volgende data kan u komen inschrijven op campus Onderwijslaan.

  • woensdag 21 augustus 2024 (15 uur – 19 uur)
  • maandag 26 augustus 2024 (15 uur – 19 uur)

Hoe?

Laat ons weten in welke studierichting u uw kind wenst in te schrijven en op welke dag u wenst langs te komen via volgende link: voorinschrijving

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich in de juiste studierichting inschrijven. Elke inschrijving gebeurt dan ook op basis van een intakegesprek met een collega van het inschrijvingsteam.

Wat meebrengen?

Om de inschrijving te vergemakkelijken, brengt u best volgende documenten mee:

  • Kids-ID of identiteitskaart van uw kind
  • klevertje van de mutualiteit
  • voor inschrijvingen in het 1e jaar: getuigschrift basisonderwijs (indien behaald), advies van de basisschool, rapport(en) met resultaten van het 6de leerjaar en BaSO-fiche (indien je hierover beschikt)
  • voor inschrijvingen vanaf het 2e jaar: de eindbeslissing van juni 2024 (document waarop staat welk attest uw kind behaalde en voor welke richting(en) het eventueel geclausuleerd werd) en het rapport van juni 2024
  • eventueel attest(en) bestemd voor vraag naar extra zorg

We hopen je snel te ontmoeten!

Nog vragen?

Stel ze via inschrijvingen.son@hartencollege.be.