Elke ouder met een beperkt inkomen en met kinderen die naar school gaan in Groot-Ninove heeft recht op een uitpas met kansentarief. Deze pas geeft alle leerlingen de kans om deel te nemen aan de activiteiten die de school organiseert en te genieten van sport en cultuur. De school, het OCMW of vzw Teledienst betalen dan een deel van de kostprijs van de activiteit.

De pas kan aangevraagd worden via

het OCMW
Teledienst Ninove – contactpersoon: Nele Striegel
→ Oude Kaai 11, 9400 Ninove (tel. 054 32 24 54)
Cindy Hauters, verantwoordelijke rekeningen HHS
→ contacteer het secretariaat voor een afspraak (tel. 054 31 06 60)

Ook wie problemen heeft met de betaling van de schoolrekeningen, kan contact opnemen met de directeur.