Schoolboeken

Onze school werkt samen met Studieshop voor de bestelling en levering van schoolboeken. Dit wil zeggen dat de school zelf geen boeken verkoopt of verhuurt aan de leerlingen en dat u zelf de boeken online bestelt via www.studieshop.be. U betaalt dan rechtstreeks aan Studieshop. De boeken worden thuis of in een afhaalpunt geleverd. Het staat u evenwel vrij een andere boekhandel te kiezen. We raden wel aan om de boeken tijdig – vanaf 22 juni – te bestellen zodat uw zoon/dochter bij de start van het schooljaar over zijn/haar boeken beschikt.

Indien het moeilijk is de schoolboekenrekening te betalen, zijn er ook mogelijkheden om voor gespreide betaling te kiezen. Je betaalt dan een eerste deel onmiddellijk via betaalkaart en de volgende schijven worden automatisch via domiciliëring geïnd.

Op school kan u – tijdens de schooluren en op afspraak – steeds geholpen worden bij het invullen van de bestellijst op de website.

Voor mensen met betalingsmoeilijkheden kan er in samenspraak met de directie steeds gezocht worden naar een oplossing.

Schoolmateriaal

  • Elke leerling ontvangt op zijn/haar eerste schooldag een agenda van de school. Deze wordt verrekend via de schoolrekening.
  • Wie een rekenmachine nodig heeft, kan dit ofwel zelf aankopen ofwel bestellen via de vakleerkracht wiskunde.
  • De turnkledij (T-shirt met embleem) van de school is verplicht. De leerlingen vragen tijdens de eerste les LO aan de leerkracht wat ze nodig hebben. Het bestelde materiaal wordt nadien op de schoolrekening geplaatst.

 

Boodschappenlijstjes