Leerlingen in 2A basis krijgen een basisvorming van 25 uur. Daarnaast kiezen ze voor een basisoptie van 5 uur: Economie en Organisatie, Kunst en Creatie, Maatschappij en Welzijn of STEM-Wetenschappen. Zo is er nog ruimte voor 2 lesuren per week waarin ze ofwel extra kunnen sporten ofwel de andere basisopties gaan verkennen.

Leerlingen in 2B daarentegen krijgen een basisvorming van 21 uur. Zij kunnen kiezen voor een basisoptie van 7 uur Economie en Organisatie of Maatschappij en Welzijn. Tijdens 3 lesuren per week gaan deze leerlingen de andere basisopties verkennen. Tot slot kiezen ze nog voor een extra uurtje sport of een extra uurtje Frans.

Zo krijgen alle leerlingen de mogelijkheid kennis te maken met de studiedomeinen van de 2e graad. Meer info over de studiedomeinen en de finaliteiten in de 2e graad vind je via deze link.

Lessentabellen in het tweede jaar


Basisopties in het tweede jaar

Naast de brede waaier aan algemene vakken krijgen leerlingen in het 2e jaar ook de mogelijkheid om op basis van hun interesse een basisoptie te kiezen. Leerlingen ontdekken met een basisoptie wat een bepaald studiedomein inhoudt en of dit domein effectief aansluit bij hun interesses en talenten. Een basisoptie draagt zo bij tot een nog meer gemotiveerde keuze voor een studiedomein of studierichting in de tweede graad.

In de lessentabel zijn er in de A-stroom 5 lesuren voorzien voor het verkennen van een basisoptie, in de B-stroom gaat het om 7 lesuren. Een basisoptie is geen voorafname op de keuze voor een studiedomein in de tweede graad: de keuze voor om het even welk domein blijft dus mogelijk.

Binnen het Hartencollege worden er 7 verschillende basisopties aangeboden waarvan 5 op campus Weggevoerdenstraat en 4 basisopties op campus Onderwijslaan.

Basisopties in 2A basis (5 uur per week)

  • Economie en Organisatie

  • Kunst en Creatie

  • Maatschappij en Welzijn

  • STEM-Wetenschappen

Basisopties in 2B (7 uur per week)

  • Economie en Organisatie

  • Maatschappij en Welzijn