Leren Leren

De school … daar wordt geleerd! Leerlingen komen naar school om kennis en vaardigheden te verwerven, thuis maken ze zich de leerstof verder eigen.

Bij de overstap van lager onderwijs naar secundair onderwijs roept de manier waarop leerlingen best studeren en oefenen vaak heel wat vragen op. Daarom besteden we in onze school aandacht aan ‘leren’ leren.

‘Leren’ leren is leren hoe je dat leren zo efficiënt mogelijk aanpakt. Dit gebeurt niet voor elk vak op dezelfde manier. Op onze school is elke leerkracht dan ook een ‘leer’begeleider.

‘Hoe leer ik leren?’ is in elk vak geïntegreerd. We focussen op structuur, planning, creatief denken, leerstijlen en studeren. Samen met inzet vormen zij de pijlers van elke studiemethode. Regelmatig toetsen en foutenanalyse zijn belangrijke stappen in de begeleiding van dit leerproces. Voor aanvang van de examenperiode krijgen leerlingen van de verschillende leerkrachten een overzicht van de leerstof en tips om het vak op de juiste manier te verwerken.

In het eerste jaar besteden we daarenboven tijdens een extra uurtje WeLL (Welbevinden bevorderen en Leren Leren) een heel schooljaar lang aandacht aan bv. het gebruik van de schoolagenda als planningsinstrument, het detecteren van de essentie in informatieve teksten, het maken van schema’s en mindmaps …

Daarnaast reiken we een vast stappenplan aan om taken uit te voeren: de ovur-methode (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren). Anders gezegd: Wat moet ik doen? Hoe ga ik het doen? Ik voer de opdracht uit. Wat heb ik ervan gemaakt?

Op deze manier probeert ons leerkrachtenteam de leerlingen inzichten, attitudes en strategieën bij te brengen die hen helpen bij hun zoektocht naar een eigen leermethode.

Remediëring

Wanneer leerkrachten en/of klassenraden merken dat een leerling een bepaald deel van de leerstof moeilijk onder de knie krijgt, ondanks zijn/haar geleverde inspanningen, zullen we aan de leerling vragen om zich bij te werken. Dit kan onder de vorm van:

  • hernemen van de theorie
  • hernemen van de gemaakte oefeningen
  • maken van nieuwe oefeningen
  • maken van een foutenanalyse van de gemaakte toetsen

De leerkracht geeft feedback. Ouders en leerlingen worden schriftelijk en/of digitaal van deze remediëringssessie op de hoogte gebracht.

De verantwoordelijkheid ligt bij de leerling. De leerkracht biedt de mogelijkheid, maar de leerling bereidt zich voor door op voorhand een eigen foutenanalyse te maken waarbij hij zelf gericht kan aangeven wat hij niet begrijpt.

Huiswerkklas

Elke leerling die dat wil, kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15.45 en 16.35 u. terecht in de huiswerkklas waar er een leerkracht aanwezig is om hem/haar te helpen met de aanpak van zijn/haar huiswerk. Ook werken op de pc is er mogelijk. Op woensdag is dat van 12.05 tot 12.55 u.

Examenklas

Tijdens de examenperiode kunnen de leerlingen terecht in de examenklas van 11.15 tot 12.05 u. om onder leiding van een leerkracht samen de leerstof te overlopen, een planning op te maken voor die namiddag … Inhoudelijke uitleg wordt hier niet gegeven.

Titularis

Als er zaken zijn waarmee je niet onmiddellijk terecht kan bij jouw vakleerkrachten, dan is jouw titularis de aangewezen persoon om aan te spreken. Zij/hij bekijkt wat er kan gedaan worden en betrekt, indien nodig, nadien de leerlingenbegeleider.