Nieuw op school?

Bij de inschrijving krijg je een uitnodiging mee voor de onthaalvond in augustus. Je krijgt een korte uiteenzetting van de directie en een rondleiding door een leerkracht. Eerstejaars gaan zelfs al samen naar de klas om de klasgenoten en de titularis te ontmoeten. Zo ben je toch al meer gerustgesteld voor de eerste schooldag (steeds een halve dag tot 12.05 uur).

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

Wanneer je ziek bent, dan belt je mama of papa (of jijzelf als je 18 jaar bent) vóór 10 uur naar het secretariaat op het nummer 054 31 06 60.

Je dient ook een schriftelijk bewijs van afwezigheid binnen te brengen.

In de schoolagenda bevinden zich 4 briefjes die u kan gebruiken om een afwezigheid te wettigen. Dit volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dit kan maximaal vier keer in een schooljaar gebruikt worden om afwezigheid te verantwoorden. Zo een briefje kan wel nog gebruikt worden om bijvoorbeeld het laattijdig naar school komen te rechtvaardigen.

Een medisch attest is nodig:

  • zodra uw zoon/dochter 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als één of meer van die vier dagen geen lesdagen zijn
  • wanneer u in hetzelfde schooljaar reeds 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebt met een eigen verklaring
  • bij afwezigheid wegens ziekte tijdens de proefwerken of toetsenperiode.

(Dokters)attest zo snel mogelijk indienen (de eerste dag dat je terug naar school komt of tijdens de ziekte door het attest door te sturen naar saskia.lauwerys@hartencollege.be of via Smartschool aan Saskia Lauwerys).

Ik ben ziek geweest. Hoe haal ik mijn notities in?

Bij ziekte van een dag of enkele dagen probeer je via de Smartschoolagenda te volgen wat er dient ingehaald te worden. Heb je een toets gemist, dan haal je deze in bij terugkomst (middagstudie onder de middag in samenspraak met de leerkracht). Ben je lange tijd afwezig, dan zal de titularis met de klas afspreken wie welke notities voor jou in orde houdt.

Inloggen op Smartschool lukt niet. / Wachtwoord vergeten.

Geen enkel probleem. Wanneer je jouw wachtwoord van Smartschool vergeten bent of wanneer je niet kan inloggen, dan kan je daarvoor terecht bij mevrouw Ingeborg De Koninck of mevrouw Daphné Malfroidt. Zij kunnen jou een nieuw wachtwoord aanmaken of jouw wachtwoord resetten. In het geval van vakantie of hoogdringendheid, kan je ook altijd een mail sturen naar smartschool.son@hartencollege.be.

Ik ben mijn lockersleutel kwijt. Wat moet ik doen?

Het kan gebeuren dat je jouw lockersleutel verliest. We raden in alle gevallen aan om in de eerste plaats nog eens goed te zoeken in de boekentas, broekzak of thuis. Vind je het sleuteltje dan nog niet? In dat geval ga je naar het secretariaat bij mevr. Lissa François.

Zij heeft een loper waarmee zij jouw kastje open kan maken. Er kan eventueel een nieuwe sleutel aangevraagd worden. Dit kost je wel jouw waarborg (10 euro). Draag dus zorg voor jouw lockersleutel.

Ik ben mijn boterhammen thuis vergeten... Wat nu?

In dat geval zijn er twee opties:

1 Je kan een broodje of warme maaltijd bestellen aan de balie vóór het eerste lesuur.

2 Bij directie om toestemming vragen broodje te gaan halen (slechts 1x per jaar toegestaan)

Verloren voorwerpen. Waar kan ik die vinden?

Verloren kledij wordt 2 dagen bijgehouden op het secretariaat. Nadien kan je deze terugvinden bij het onderhoudspersoneel.

3 keer per jaar worden alle niet opgehaalde verloren voorwerpen tentoongesteld onder luifel of in de kleine turnzaal in de hoop dat de verloren voorwerpen naar hun rechtmatige eigenaar teruggaan

Identiteitskaarten, Buzzy pass, sleutels … blijven op het secretariaat ter beschikking. Einde schooljaar alles weg.

Lockers worden in de vakantie ontruimd.

1 2 3