Pestpreventie

Via een aangrijpende getuigenis leren de leerlingen van de eerste graad welke verregaande gevolgen pesten kan hebben op iemands leven. Ook stellen ze een STOP5 samen met afspraken wat er gedaan kan worden als er toch zou gepest worden.

Teambuilding

De jaarlijkse sportdag voor alle jaren in september zet al meteen de toon. Voor bijkomende groepsvorming hebben we op school trainers die de methodiek van Rots en Water onder de knie hebben. Onze eerstejaars krijgen verschillende keren per jaar teambuildingsactiviteiten aangeboden.

Verkeerspreventie

Om de drie schooljaren organiseert onze school een verkeerspreventie. Op het programma: tuimelwagen, fietsenherstelling, dode hoek-principe (a.d.h.v. virtual reality), workshop zichtbaarheid, quiz verkeersveiligheid …

Relaties en seksualiteit

Aan de hand van het toneel ‘Grensgevallen’ bespreekt de derde graad grensoverschrijdend gedrag. Ook in de andere graden hebben we hier oog voor a.d.h.v. het vlaggensysteem.

Verslavingspreventie

Getuigenissen en nabesprekingspakketten (ontworpen door de VAD, Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) geven de leerlingen van de tweede en derde graad inzicht in het misbruik van verslavende middelen.

Klimaat

Een werkgroep op onze school buigt zich over verantwoorde manieren om met milieu en klimaat om te gaan. We beginnen door vooral eerst naar onszelf te kijken: wat kunnen wij op school doen?