De tweede lijn van zorg: de cel leerlingbegeleiding

De leerlingenbegeleiders vormen samen met de adjunct-directeur de cel leerlingbegeleiding. Ze komen wekelijks samen, meestal sluit ook de CLB-medewerker aan.

Leerlingen met leer- of sociaal-emotionele problemen of leerlingen bij wie de studieresultaten beneden de verwachtingen liggen, worden in de cel besproken en er wordt gezocht naar een meer individuele begeleiding. De leerlingenbegeleiders helpen de leerlingen ook bij het studiekeuzeproces.

De leerlingen kunnen zelf, of via hun ouders, een afspraak maken met de leerlingenbegeleiders. Ze kunnen ook doorverwezen worden door de leerkrachten of uitgenodigd door de leerlingenbegeleiders zelf.

Op onze school zijn er 4 leerlingenbegeleiders die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald studiegebied:

Eerste graad

Tweede graad: studiedomein Maatschappij en Welzijn (Creatie en Mode, Moderealisatie en Textielverzorging)

Derde graad: studiedomein Maatschappij en Welzijn (Mode, Moderealisatie) & studiegebied Creatie

mevr. Christel Vanopdenbosch

Tweede graad: studiedomeinen Economie en Organisatie, Taal en Cultuur en STEM

Derde graad: studiedomeinen Economie en Organisatie, Taal en Cultuur & studiegebied Handel

de heer Jeroen Van Droogenbroeck

Tweede graad: studiedomein Maatschappij en Welzijn (Maatschappij en Welzijnswetenschappen, Maatschappij en Welzijn, Zorg en Welzijn)

Derde graad: studiedomein Maatschappij en Welzijn (Welzijnswetenschappen, Maatschappij en Welzijn, Basiszorg en Ondersteuning) & studiegebied Personenzorg

mevr. Ilse Marroyen

Zij zijn te bereiken:

  • via Smartschool
  • tijdens de permanentie-uren via het secretariaat: 054 31 06 60

Onze zorgbegeleiders zijn:

mevr. Tiffany Philips

1e graad

mevr. Catherine Goessens

2e en 3e graad

Bij hen kan je terecht:

  • voor een individueel ondersteuningsplan met maatregelen in het kader van ADHD, ADD, ASS, dyscalculie, dyslexie, hoogbegaafdheid …
  • om examens af te leggen in ‘de tijdsklas’ waar leerlingen iets meer toelichting bij de vragen krijgen, meer tijd krijgen of gebruik kunnen maken van ondersteuningsmiddelen zoals een pc of softwareprogramma’s zoals Sprint (o.a. bij dyslexie). Ook anderstaligen, leerlingen met een concentratiestoornis, een leer- of ontwikkelingsstoornis of faalangst kunnen hier terecht.