Directie

Leerlingenbegeleiding

Personeel

Secretariaat

Karin Couck

Directeur

Daphne Van Berlamont

Adjunct-directeur

Christel Vanopdenbosch

Leerlingenbegeleider 1e graad (vnl. 2e-jaars) en studiegebied Creatie

Linda Van Asbroeck

Leerlingenbegeleider 1e graad (vnl. 1e-jaars) en zorgbegeleider 1e jaars

Catherine Goessens

Zorgbegeleider 2e- tot 7e-jaars en mentor

Jeroen Van Droogenbroeck

Leerlingenbegeleider studiegebied Handel

Ilse Marroyen

Leerlingenbegeleider studiegebied Personenzorg

Tina De Smedt

Beleidsondersteuner, verzekeringen, leerlingenstages, rapporten en Smartschool

Geertrui Van Liedekerke

Beleidsondersteuner, algemene organisatie, verantwoordelijke uurroosters

Saskia Lauwerys

Verantwoordelijke leerlingenadministratie, afwezigheden

Cindy Hauters

Verantwoordelijke leerlingenrekeningen, afwezigheden, OLC en rapporten

Marleen Van Heghe

Verantwoordelijke drukkerij, stagiaires en boeken

Greet Souffriau

Boekenverantwoordelijke, verantwoordelijke vervangingen

Yinthe Merckx

Verantwoordelijke vervangingen en lockers, onthaal

Romina Ricour

Onthaal, administratie

Personeel