Ines VerkestMaatschappelijk werker

ines.verkest@clbninove.be

054 33 90 19

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft als opdracht om de leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij en focust daarbij op vier domeinen:

  • het leren en studeren:

Soms lukt het niet om vlot te leren. Je CLB helpt om uit te zoeken hoe dat komt en bekijkt wat er mogelijk is om dat te verhelpen. Dat kan gaan over leren in het algemeen: werkhouding, studiehouding, studiemethode, motivatie … of leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen of rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie … Vaak volstaan aanpassingen in de klas of aan de manier van leren. Daarover geeft het CLB informatie en advies. Ze bekijken dan ook met de school welke aanpassingen in de klas mogelijk zijn. Als blijkt dat er meer nodig is, dan vertellen ze je waar je terecht kan voor meer hulp en blijven ze je opvolgen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het belangrijk niet te lang te wachten om langs te gaan.

  • de onderwijsloopbaan:

Stel: je weet niet goed wat je wil doen of je weet niet goed wat je mogelijkheden zijn. Bij het CLB hebben ze informatie over alle mogelijke studierichtingen en beroepsopleidingen of over welke richtingen op elkaar kunnen volgen en wat je er later mee kan doen. Als dat nodig is, zoeken ze samen naar wat je graag doet en wat je goed kan. Om dat te doen hebben ze allerlei hulpmiddelen. Let wel: zij maken geen keuze. Wel helpen ze je om zelf een keuze te kunnen maken. Aarzel dus niet om contact op te nemen!

  • de preventieve gezondheidszorg:

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren.

  • het psychisch en sociaal functioneren:

Je slecht voelen, je niet thuis voelen, je draai niet vinden, je ongewoon voelen … vaak niet gemakkelijk om mee om te gaan. Denk maar aan faalangst, gepest worden, moeilijkheden thuis, uitsluiting, moeilijke relaties, spijbelen, een echtscheiding, een ziekte, moeilijk gedrag, verdriet … Dan valt naar school gaan niet mee. Je kan bij het CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding, ook zonder de school.

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Ninove, Kluisweg 13 – 9400  NINOVE.

Jij en je ouders kunnen contact opnemen met het CLB via de leerlingenbegeleider, of rechtstreeks op het centrum. Het CLB werkt gratis en discreet.

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen. Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.