Onze gehele werking hangen we op aan 4 waarden: motiverend – gelijkwaardig – positief – respect.

Starten kan je bij ons in de eerste graad A- of B-stroom. In de eerste graad krijg je een brede algemene vorming en daarnaast heb je verschillende keuzemogelijkheden. Zo stel je jouw eerste twee jaren in het middelbaar een beetje zelf samen.

Vanaf de tweede graad kan je terecht in de domeinen Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, STEM en Taal en Cultuur. Wij bieden dus onderwijs aan binnen diverse interessesferen van de “zachte” sector en dit binnen verschillende finaliteiten: domeingebonden doorstroom (D), dubbele (D/A) en arbeidsmarktgerichte (A) finaliteit.

Afhankelijk van je keuze stomen we je klaar voor hoger onderwijs of rechtstreeks voor de arbeidsmarkt.

Kiezen voor Hartencollege Secundair Onderwijs • Onderwijslaan is kiezen voor een brede zorgwerking

Bij ons staat de leerkracht letterlijk en figuurlijk zéér dicht bij de leerling. Wij geloven immers dat de leerkracht eerst een band dient op te bouwen met de leerling. Een goede relatie is essentieel voor een goede werksfeer. Wie zich goed voelt, komt makkelijker tot leren.

Onze leerkrachten gaan voor een persoonlijke aanpak. Ze kennen hun leerlingen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de titularissen. Zij zijn aanspreekpunt zowel voor leerlingen als voor alle leerkrachten die les geven aan hun klas. Door twee titularissen (eerste en tweede graad) aan te stellen per klasgroep hebben ze meer ruimte om de leerlingen kort op te volgen en persoonlijk te begeleiden.

Leerlingenbegeleiding en secretariaat worden eveneens vaak betrokken. Onze teamleden zijn perfect op elkaar ingespeeld om aan onze leerlingen de grootste zorg te kunnen geven.

Onze school is zeer laagdrempelig naar ouders. We zijn vlot bereikbaar via telefoon of via Smartschool. De ouders zijn een belangrijke partner in ons opvoedingsproject. Samen zoeken we naar de beste aanpak in begeleiding.

Alle leerlingen hebben recht op brede basiszorg. Dat vertaalt zich bv. in gerichte remediëring, differentiëring indien wenselijk, taalondersteuning, een vast klaslokaal voor onze eerstejaars, pestpreventie, leren leren en leren plannen, weerbaarheidstraining onder de vorm van Rots en Water …

Voor leerlingen voor wie de basiszorg niet voldoet bieden we verhoogde zorg, al dan niet via de zorgbegeleiding (bv. bij dyslexie, dyscalculie, ondersteuning …) of gewoon in onze dagelijkse schoolorganisatie (huiswerkklas, examenklas …). We onderhouden tevens een goed contact met het CLB en onze externe netwerkpartners.

We laten je niet los! We dragen zorg voor jou. Dat werkt motiverend.

Kiezen voor Hartencollege Secundair Onderwijs • Onderwijslaan is kiezen voor een brede vorming

We gaan voor een degelijke theoretische basiskennis, in de meer abstracte richtingen én in de arbeidsmarktgerichte afdelingen.

Vanaf de eerste graad verkennen we de verschillende interessedomeinen doorheen de keuze-uren, complementaire uren of in het onderwijsloopbaanproces. We differentiëren en dagen uit naargelang de noden en talenten van onze leerlingen.

Met de vernieuwing van het secundair onderwijs snijdt onze school het segment van de domeingebonden doorstroomrichtingen aan met de Technologische Wetenschappen, de Bedrijfswetenschappen en de Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Deze richtingen bereiden de studenten voor op specifieke academische masters, respectievelijk industrieel ingenieurswetenschappen, handels- en psychologische wetenschappen of andere specifieke opleidingen in de humane sector.

Vanuit onze traditie blijven we tevens volop inzetten op de doorstroom- en arbeidsmarktgerichte finaliteit (ook wel dubbele finaliteit genoemd) in de domeinen Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn (met inbegrip van onze modeafdelingen) en Taal en Cultuur. De leerlingen uit de dubbele finaliteit hebben grote slaagkansen in het hoger onderwijs op niveau professionele bachelor. Door hun professionele opleiding zijn de leerlingen uit de arbeidsmarktgerichte afdelingen keien in hun vak en fel gegeerd op de werkplek. In het zevende jaar kunnen leerlingen die liever leren op de werkvloer ook kiezen voor een duaal traject in de zorg.

Vanuit een goede theoretische basiskennis werken onze leerlingen toepassingsgericht of andersom, vanuit toepassingen leren ze net de theorie opbouwen.

We leren ook buiten de klas en in projecten en zien dit als een uitbreiding van het klaslokaal bv. boerderijklassen, (buitenlandse) studiereizen, talendag, projectdagen …

We doen aan werkplekleren en organiseren stages in verschillende sectoren. We werken nauw samen met de economische, mode- en zorgsector.

Bij alles wat we ondernemen of organiseren vertrekken we van de gedachte van gelijkwaardigheid. We zijn fier op wat onze leerlingen doen, op wie ze zijn.

Kiezen voor Hartencollege Secundair Onderwijs • Onderwijslaan is kiezen voor traditie én innovatie

Het onderwijs aan de Onderwijslaan is geworteld in een traditie van meer dan 185 jaar kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs aan de oevers van de Dender, waarbij leerlingen kiezen voor hun talenten en leerkrachten het beste van zichzelf geven om hen te helpen deze te ontplooien. Zo hebben de Zusters der Heilige Harten het ons altijd voorgeleefd.

Traditie evolueert mee met de tendensen en behoeften van de tijd. Vandaag versterken we onze traditie met hedendaags innovatief onderwijs.

We gaan voor ontdekkend en ervaringsgericht leren, leren door te experimenteren. We dagen leerlingen uit zelf actief aan het denken te gaan.

Dit impliceert een aangepaste didactiek met activerende werkvormen én integratie van ICT in elke les. In heel wat richtingen geven twee of meer leerkrachten samen les in de klas. Ze doen aan co-teaching wat extra differentiatiemogelijkheden biedt op maat van de individuele leerling.

Innovatief zijn ook onze nieuwe richtingen zoals STEM-richtingen en duale opleidingen.

Ook onze infrastructuur wil een vernieuwend karakter reflecteren. We hebben reeds moderne labo’s voor wetenschappen, straffe software voor ICT en creatie, 3D-printers voor STEM, een pop-upstore voor Kantoor en Mode, goed uitgeruste keukens en ateliers ….

De renovatie van het klooster willen we aangrijpen om grote open multifunctionele klasruimtes te creëren, en waarom niet, een Fablab, een schoolwinkel en een buitenklas? Door de integratie van groen en beweging hopen we het welbevinden van onze leerlingen een boost te geven. Mens sana in corpore sano. Zich goed voelen om beter te leven en te leren.

Op deze manier dragen we ons steentje bij aan een positieve leer- en leefomgeving.

Kiezen voor Hartencollege Secundair Onderwijs • Onderwijslaan is kiezen voor een warme discipline

Helemaal tevreden zijn we pas als we naast een krak in het vak, ook een fijne mens kunnen afleveren. Pas dan is jouw vorming voor ons af.

De school is een minisamenleving waar honderden jonge mensen en medewerkers samen leven. Om alles in goede banen te leiden is een schoolreglement noodzakelijk, schoolreglement waarvan we de regels strikt willen laten naleven, op een vriendelijk strenge manier. De school wordt zo het oefenterrein voor het latere leven in de maatschappij.

We houden ervan dat onze leerlingen een eigen mening hebben, deze kunnen verwoorden en verdedigen op een respectvolle manier. Mondige en kritische jongeren verleggen keien. Ze stuwen de samenleving verder. Leerlingen participeren aan het schoolleven, in de klas en in de leerlingenraad bv.

Respect voor mens, materiaal, milieu, maatschappij … vinden we van levensbelang en we willen dat op school dan ook bijbrengen. We willen onze leerlingen laten opgroeien tot vredelievende en verantwoordelijke mensen met een hoofd, handen en een hart . Burgerschapszin, duurzaamheid, sociale bewogenheid, menslievendheid … begrippen die klinken als de Europese sleutelcompetenties uit de nieuwe leerplannen. Laat het voor onze jonge mensen geen dode letter zijn!

Onze school, een thuis voor al onze leerlingen en medewerkers, daar streven we naar.

Zin om onze enthousiaste vakleerkrachten te leren kennen? Om deel uit te maken van onze bruisende school?

Snuister dan zeker in het studieaanbod op het Hartencollege Secundair Onderwijs • Onderwijslaan. Misschien vind je wel een studiekeuze die aansluit bij je talenten. We heten je alvast van harte welkom op onze school!