Derde graad Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

Domeingebonden doorstroomfinaliteit

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een pakket bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen.

Voor informaticawetenschappen gaat het onder meer om een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een object georiënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie.

Specifiek voor de studierichting
• Analyse van macro- en micro-economische concepten
• Aspecten van financiering
• Analyse van de jaarrekening
• Aspecten van fiscaal recht
• Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
• Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer

Lessentabel (onder voorbehoud)

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Mens en filosofie 1
Frans 3 2
Geschiedenis 2 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 3 3
Algemeen gedeelte 19 16
Bedrijfswetenschappen 2 2
Communicatiewetenschappen 1 2
Informaticawetenschappen 6 6
Wiskunde B+S 4 4
Specifiek gedeelte 13 14
Keuzevak doorstroom 2
Aantal uren per week 32 32

Verder studeren?

Master:

Bachelor: