Derde graad Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

domeingebonden doorstroomfinaliteit
  • Je wil weten hoe je software ontwikkelt.
  • Je bent ondernemend.
  • Analytisch en logisch nadenken zijn jouw troeven.
  • Je hebt een grote interesse in nieuwe technologieën.
  • Je bent gefascineerd door de digitale wereld.

Lessentabel

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 2
Geschiedenis 2 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en filosofie 1
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 3 3
Algemeen gedeelte 19 16
Bedrijfswetenschappen 2 2
Communicatiewetenschappen 1 2
Informaticawetenschappen 6 6
Wiskunde B+S 4 4
Specifiek gedeelte 13 14
Keuzevak doorstroom 2
Aantal uren per week 32 32

 

Wat na deze studierichting?

Master:

Bachelor: