Elke leerling die start in het 1ste jaar dient dezelfde einddoelen te behalen. Elke school beslist zelf op welke manier zij deze doelen wil realiseren.

In onze school vergelijken we het parcours van het eerste jaar met een wandelweg. Elke leerling bereikt de top (=einddoelen), maar ieder op zijn manier.

Ieder profiel van leerling volgt zijn eigen parcours. De eigenheid van het parcours wordt beïnvloed door 5 elementen: inhoud van de rugzak, grootte van de groep, het parcours, het tempo en de hulpmiddelen.

Een leerling in 1A …

  • … vult zijn rugzak voor het keuzegedeelte ook met STEM, sport, woord of kunst.
  • … vult daarnaast zijn rugzak met boeken waarin de basisleerstof wordt behandeld.
  • … heeft meer tijd en meer rustmomenten. Die momenten kunnen gebruikt worden voor herhaling, overleg of bijsturing over de route/de leerstof.
  • … wordt door de reisbegeleider/leerkracht op die momenten iets door de leerstof begeleid. Mede omdat er minder deelnemers in deze groep meestappen.
  • … krijgt als hulpmiddel een gps mee die hem helpt de weg te zoeken. De wandelaar/leerling dient natuurlijk wel over de vaardigheden te beschikken om deze gps te programmeren.

Algemeen gedeelte

   

Welbevinden en Leren Leren

Keuze-uren