Derde graad Welzijnswetenschappen

Domeingebonden doorstroomfinaliteit

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, toegepaste sociale en gedragswetenschappen en natuurwetenschappen.
De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen. Ze leren verbanden leggen met de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie, de mens en zijn gedrag. Ze filosoferen over de mens en de wereld rondom hen. Bovendien verwerven ze inzichten in de fysiologie en de anatomie van de mens.

Specifiek voor de studierichting

Lessentabel (onder voorbehoud)

Welzijnswetenschappen 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 2
Geschiedenis 2 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Financieel-economische vorming 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Algemeen gedeelte 21 18
Filosofie 2 2
Natuurwetenschappen B+S 3 3
Statistiek 1
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 6 6
Specifiek gedeelte 11 12
Keuzevak doorstroom 2
Aantal uren per week 32 32

Verder studeren?

Master:

Bachelor: