Derde graad Onthaal, Organisatie en Sales

Arbeidsmarkt

Onthaal, Organisatie en Sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Specifiek voor de studierichting

Lessentabel (onder voorbehoud)

Onthaal, Organisatie en Sales 5e jaar 6e jaar
Artistieke vorming 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 3 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Algemeen gedeelte 17 17
Duits 1 1
Onthaal, organisatie en sales (incl. werkplekleren) 14 14
Specifiek gedeelte 15 15
Aantal uren per week 32 32

Verder studeren?

Se-n-Se: