Derde graad Gezondheidszorg

Doorstroom en arbeidsmarkt

Gezondheidszorg  is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretisch begrippenkader met betrekking tot gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, de mens in de samenleving, en fysiologie en anatomie. De leerlingen leren zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en ondersteunen de cliënten bij activiteiten. Bovendien verwerven de leerlingen de beroepskwalificaties van Verzorgende en Zorgkundige.

Specifiek voor de studierichting
• Ontwikkelen van een wetenschappelijk-theoretische basis vanuit de  context van de gezondheids- en welzijnszorg
• Zorg leren dragen voor de gezondheidstoestand van de mens
• Inzicht verwerven in fysiologie en anatomie van de mens
Stages
Beroepskwalificaties van Verzorgende en Zorgkundige

Lessentabel (onder voorbehoud)

Gezondheidszorg 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Financieel-economische vorming 1
Mens en filosofie 1
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Algemeen gedeelte 19 18
Gezondheidszorg (incl. werkplekleren waaronder stage) 13 14
Specifiek gedeelte 13 14
Aantal uren per week 32 32

Verder studeren?

Bachelor: