3e graad Verzorging

De richting Verzorging is geschikt voor jonge mensen met een warm hart, die zorgende aandacht willen hebben voor andere mensen.

Zowel in de algemene als in de specifieke vakken besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van positieve sociale kwaliteiten.
In het specifieke gedeelte komen volgende vakken aan bod: directe zorg (verzorging), indirecte zorg (huishoudkunde), zorg voor het jonge kind en zorg voor de oudere.

Tijdens de stages passen de leerlingen de in de klas verworven theoretische kennis, vaardigheden en attitudes toe in concrete praktijksituaties. Ze helpen de zorgvrager bij het eten, bij het bewegen en rusten en bij de dagelijkse verzorging.

De leerlingen lopen stage bij kinderen in kinderdagverblijven, bij onthaalouders, en bij bejaarden in woon- en zorgcentra. De stagebegeleidsters en stagecoördinator wijzen de stageplaatsen toe.

In de derde graad Verzorging wisselen les en blokstages elkaar af. De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding.

Lessentabel

3e graad Verzorging

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Verzorging (1) 23 23
Uren per week 33 33

(1) Verzorging = verzorging (13u), stage (10u)

Toekomstmogelijkheden

In het zevende specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis- en Bejaardenzorg / Zorgkundige kunnen de leer­lingen het diploma secundair onderwijs beha­len.

Afhankelijk van de gekozen specialisatie vinden de afgestudeerden vlot werk als verzorgende. Tewerkstelling in kinderdagverblijven, verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, tehuizen voor personen met een handicap en jeugdzorg behoren tot de mogelijkheden.