3e graad Secretariaat-Talen

De studierichting Secretariaat-Talen biedt een algemene en handelstechnische vorming en legt daarbij de nadruk op de studie van vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast krijgen de leerlingen een basisopleiding wiskunde.

De leerlingen die kiezen voor Secretariaat-Talen verwerven een grondige mondelinge en schriftelijke taalkennis van de 4 hoger vermelde talen. Ze oefenen de vier vaardigheden: lezen en luisteren, spreken en schrijven.

De klemtoon ligt op communicatie, meer bepaald op praktisch en zakelijk taalgebruik. De leerlingen zijn niet bang contacten te onderhouden met relaties binnen of buiten het bedrijf of de organisa­tie.

Het vak secretariaat verschaft hen een grondig inzicht in de administratieve organisatie van een onderneming en leert hen grondig werken met de voornaamste softwarepakketten.

Deze opleiding sluit aan op de tweede graad Handel-Talen en de tweede graad aso.

Lessentabel

3e graad Secretariaat-Talen

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Duits 3 3
Engels 3 3
Zakelijke communicatie Engels 1 1
Frans 4 4
Zakelijke communicatie Frans 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Zakelijke communicatie Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Recht en ondernemen 2 2
Secretariaat 5 5
Uren per week 33 33

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting sluit in het hoger onderwijs vlot aan op richtingen als bachelor in bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management, onderwijs (kleuter, lager, secundair), sociaal werk, toerisme en recreatiemanagement of hotelmanagement.

Naast deze opleidingen komen ook andere bacheloropleidingen in aanmerking.

Na het behalen van een bachelordiploma bestaat de mogelijkheid door te stromen naar een masteropleiding via een schakelprogramma.