3e graad Moderealisatie en -verkoop

De studierichting Moderealisatie en -verkoop speelt in op de actuele en toenemende vraag naar gespecialiseerde, verantwoordelijke modeverkopers met gevoel voor esthetiek, commerciële vaardigheden en kennis binnen de sector mode en interieur. Daarom besteden we in deze opleiding veel aandacht aan het actief, creatief, probleemoplossend en procesmatig denken en handelen. Dit veronderstelt een flinke dosis praktische kennis en vaardigheden die aangebracht worden vanuit de leefwereld van de leerling.

In de vakken plastische opvoeding, grafische vormgeving en moderealisatie leren de leerlingen omgaan met kleuren, vormen, materialen en technieken. De esthetische, creatieve vorming van de leerlingen staat centraal in het vak ‘etalage/visual merchandising’. Creatief presenteren van diverse artikelen, promotie, blikvangers, sfeerversterkers, winkelinterieur en -exterieur vormen belangrijke studieonderdelen van de opleiding.

Via een verbale en non-verbale communicatie traint men de verschillende facetten van de verkoop zoals artikelenkennis, verkooptechnieken, klantgerichtheid, administratie en kassabeheer. De algemene vorming met taalvakken komt in deze studierichting ruim aan bod. Via thema- en projectwerk werken we zoveel mogelijk vakoverschrijdend.

Via stages en werkplekleren komen de leerlingen in nauwer contact met de arbeidswereld: ze vertalen er de theoretische kennis naar praktijksituaties. Deze stap in het werkveld leert hen welke vaardigheden, kennis en attitudes ze op de arbeidsmarkt dienen te bezitten.

De leerlingen verwerven inzicht in de structuur en de werking van een winkel, wat hun tewerkstellingskansen verhoogt.

Ook deze opleiding volgt de sterke evolutie op gebied van ICT (informatie- en communicatietechnologie). Binnen verschillende leerstofgehelen werken de leerlingen met diverse softwarepakketten zoals AutoCAD, Illustrator, mindmapping en PowerPoint. Deze moderne technologieën dragen ertoe bij dat het modeonderwijs steeds up-to-date, gevarieerd en boeiend blijft.

Deze richting biedt uitstekende perspectieven aan jonge mensen met creatieve, artistieke en commerciële talenten.

Lessentabel

3e graad Moderealisatie en -verkoop

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Mode 7 7
Commerciële presentatie en lifestyle 10 10
Retouches 4 4
Uren per week 33 33