3e graad Informaticabeheer

In de studierichting Informaticabeheer ligt de klemtoon op het beheren van computerapparatuur en het kunnen gebruiken van programmatuur. Het is van groot belang om probleemsituaties bij informatieverwerking efficiënt te kunnen oplossen en pc-gebruikers hierbij te begeleiden. ICT (informatie- en communica­tietechnologie) is in onze huidige maatschappij niet weg te denken en wordt ruim toegepast.

De algemene vorming met wiskundige inslag garandeert een voldoende redeneervermogen om praktische probleemsituaties adequaat op te lossen. Hierbij is enige kennis van programmeren onontbeerlijk.
Wie de nodige basis­vaardigheden en inzichten wil verwerven om computer­problemen technisch en klantvriendelijk op te lossen, vindt in deze studierichting zeker zijn gading.

Deze opleiding sluit aan op de tweede graad Handel en op de meeste richtingen van de tweede graad aso.

Lessentabel

3e graad Informaticabeheer

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 4
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 1 1
Toegepaste informatica 11 10
Recht en ondernemen 2 2
Uren per week 33 33

Toekomstmogelijkheden

De afgestudeerde leerlingen Informaticabeheer staat in voor het beheer van informaticanetwerken in een administratieve of commerciële context, zowel op het vlak van hardware als van software.

Deze studierichting garandeert een doorstroming naar het hoger onderwijs in richtingen als bachelor in Informatica of ICT. Ook een meer praktische vorming in een zevende specialisatiejaar Commercieel Webverkeer is mogelijk.

Naast deze opleidingen komen ook andere bacheloropleidingen in aanmerking.

Na het behalen van een bachelordiploma bestaat de mogelijkheid door te stromen naar een masteropleiding via een schakelprogramma.