3e graad Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

De richting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen biedt uitstekende perspectieven aan jonge mensen die sociaalvoelend zijn, interesse hebben voor wetenschappen en graag omgaan met anderen.

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen is een studierichting voor jongens en meisjes die sociaalvoelend zijn en die zich willen bekwamen op paramedisch vlak. Ze krijgen zicht op verschillende factoren die de gezondheid en het welzijn van mensen kunnen beïnvloeden. De studierichting steunt op 4 fundamentele componenten: psychologie en pedagogiek, gezondheid en welzijn, stage/seminaries en wetenschappen.

Via stages en seminaries maken de leerlingen kennis met de verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg en de welzijnssector. Tijdens de stage verwachten we van hen inzet, initiatief en een correcte omgang met de stagementoren en de doelgroep waarmee ze werken. De leerlingen leren zichzelf beter kennen en dienen na te denken over de eigen aanpak van taken.

Via de seminaries leren ze informatie verwerken en verwerven ze een aantal attitudes en sociale vaardigheden.

Lessentabel

3e graad Gezondheids- en Welszijnswetenschappen

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Gezondheid en welzijn 3 3
Psychologie en pedagogiek 3 3
Seminaries 2 2
Stage 3 3
Toegepaste biologie 4 4
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Uren per week 33 33

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting sluit in het hoger onderwijs goed aan op richtingen als bachelor in verpleegkunde (geriatrische, psychiatrische, sociale, kinder- en ziekenhuisverpleegkunde), vroedkunde, voedings- en dieetkunde, onderwijs (kleuter, lager, secundair), orthopedagogie (opvoeder), ergotherapie.

Naast deze opleidingen komen ook andere bacheloropleidingen in aanmerking. Na het behalen van een bachelordiploma bestaat de mogelijkheid door te stromen naar een masteropleiding via een schakelprogramma.

De afgestudeerde leerlingen Gezondheids- en Welzijnswetenschappen kunnen eveneens kiezen voor een Se-N-Se-opleiding (Secundair na Secundair) Internaatswerking en Leefgroepenwerking of een zevende jaar bso Kinderzorg of Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige.