3e graad Creatie en Mode

Boeiende en actuele thema’s

In de derde graad Creatie en Mode creëren de leerlingen originele, authentieke en technische concepten binnen een sociaal of cultureel thema. Verschillende kanalen zoals ICT (informatie- en communicatietechnologie), sprekers, bezoek aan tentoonstellingen, beurzen en modecentra dienen als inspiratiebron om culturele, actuele en kunsthistorische componenten te bestuderen.

Zelfstandig en in teamverband realiseren de leerlingen projecten: experimenteel, probleemanalyserend en vakoverschrijdend. Bij de ontwikkeling van de creaties passen ze het CAD-programma (Computer Aided Design) toe. Ze leren ook werken met andere softwarepakketten zoals PowerPoint, Moviemaker en het grafische programma Illustrator.

Het vak “materiaalonderzoek” biedt theoretische en technische ondersteuning. Daarbij hebben de leerlingen de nodige aandacht voor de verwerking van de gekozen materialen en de invloed ervan op het milieu.

Tijdens de lessen “marketing en distributie” analyseren de leerlingen het organisatorische aspect en het evoluerende consumentengedrag.

De praktische componenten vinden een maximale integratie tijdens de labo-opdrachten. Om economische en kwalitatieve producten te realiseren is een constante aandacht voor planning en organisatie noodzakelijk.

Aan de persoonlijkheidsvorming wordt voortdurend aandacht besteed. Daarom ronden de leerlingen projecten af met een creatieve en originele presentatie, grafisch en vakoverschrijdend ondersteund. Het vak sociale en communicatieve vaardigheden traint de leerlingen om zich aan te passen aan diverse situaties, zich te presenteren voor een groep, te functioneren in teamverband en om te gaan met kritiek.

In deze studierichting ontwikkelt de jongere een eigen identiteit en persoonlijkheid om zich expressief en creatief te kunnen waarmaken in een technologische en socio-economische maatschappij.

De algemene vorming binnen het proces blijft echter uitermate belangrijk. Deze vorming stelt de leerlingen in staat verder te studeren.

Mode wordt dus niet enkel als een technisch gegeven benaderd, maar er wordt ook aandacht besteed aan de esthetische en sociologische aspecten.

Creatief en artistiek aangelegde jonge mensen kunnen deze uitdaging aangaan.

Lessentabel

3e graad Creatie en Mode

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Sociale en communicatieve vaardigheden 1 1
Wiskunde 3 3
Creatie 4 4
Grafische expressie 2 2
Kostuum- en kunstgeschiedenis 1 1
Labo-opdrachten 4 4
Marketing en distributie 1 1
Materiaalonderzoek 1 1
Vormstudie 4 4
Uren per week 33 33