3e graad Boekhouden-Informatica

In de studierichting Boekhouden-Informatica ligt de klemtoon op bedrijfseconomische vaardigheden en het kunnen programmeren van bedrijfsadministratieve toepassingen.

De leerlingen leren werken met een professioneel boekhoudpakket en behalen het attest van bedrijfsbeheer waardoor ze zich later als zelfstandige kunnen vestigen.
De algemene vorming met een stevige basis wiskunde garandeert een voldoende redeneervermogen om praktische problemen adequaat op te lossen.

Wie de nodige basisvaardigheden en inzichten wil verwerven om bedrijfseconomische problemen klantvriendelijk op te lossen,
zal in deze studierichting zeker zijn gading vinden.

Deze opleiding sluit aan op de tweede graad Handel en de tweede graad aso.

Lessentabel

3e graad Boekhouden-Informatica

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 4
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 1 1
Bedrijfseconomie 7 7
Toegepaste informatica 6 5
Uren per week 33 33

DYNAMISCHE BOEKHOUDERS MET ZEER GOEDE INFORMATICAKENNIS

In het hoger onderwijs sluit de studierichting Boekhouden-Informatica vlot aan op richtingen als bachelor in bedrijfsmanagement (accountancy-fiscaliteit, financie- en verzekeringswezen, logistiek management, marketing, KMO-management, rechtspraktijk, …), toegepaste informatica, en vastgoed.

Naast deze specifieke opleidingen komen ook andere bacheloropleidingen in aanmerking zoals onderwijs (kleuter, lager, secundair), …

Na het behalen van een bachelordiploma bestaat de mogelijkheid door te stromen naar een masteropleiding via een schakelprogramma.