Tweede graad Zorg en Welzijn

arbeidsmarktfinaliteit

Zorg en Welzijn is een studierichting in de A-finaliteit: arbeidsmarktgericht. De basisvorming is voor alle leerlingen binnen deze finaliteit hetzelfde.

De specifieke vorming bestaat uit 17 uur Zorg en welzijn. Dit vak wordt geïntegreerd aangebracht en kent 3 invalshoeken: stimuleren van gezondheid en welzijn, indirecte zorg verlenen en pedagogisch en agogisch handelen in een diverse samenleving en dit met aandacht voor de basisprincipes van de zorg.

In het vak seminaries worden deze 3 invalshoeken geïntegreerd aangebracht onder de vorm van kleine projecten.

Op onze school kiezen wij ervoor om voor een aantal vakken aan co-teaching te doen. Zo worden maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde samen aangeboden en zijn ook Frans en Nederlands gebundeld.

In het derde jaar bieden we een uur ICT aan om de digitale vaardigheden van onze leerlingen verder te ontwikkelen en in het vierde jaar voorzien we het vak artistieke vorming.

Lessentabel

Zorg en Welzijn 3e jaar 4e jaar
Artistieke vorming 1 (C)
Engels 1 1
Frans* 2 2
Godsdienst 2 2
ICT 1 (C)
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming° 3 3
Natuurwetenschappen° 1 1
Nederlands* 3 3
Wiskunde° 1 1
Algemeen gedeelte 16 16
Zorg en welzijn
Gezondheid en welzijn 3 5
(Ped)Agogisch handelen 4 4
Indirecte zorg 7 4
Seminaries 3 4
Specifiek gedeelte 17 17
Aantal uren per week 33 33

* Co-teaching voor Frans en Nederlands
° Co-teaching voor maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde
(C) – vak uit het complementair gedeelte

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3e graad zijn: