2e graad Moderealisatie- en presentatie

De studierichting Moderealisatie en -presentatie speelt in op de actuele en toenemende vraag naar gespecialiseerde, verantwoordelijke modeverkopers met gevoel voor lifestyle, trends, esthetiek en commerciële communicatie.

Daarom besteden we in deze opleiding veel aandacht aan het actief, creatief, probleemoplossend denken en handelen. We vertrekken vanuit de leefwereld van de jongere om zo kennis en vaardigheden bij te brengen.

In de vakken plastische opvoeding, mode en commerciële presentatie en lifestyle reiken we de leerlingen tools aan om zich te verdiepen in trends. We leren hen omgaan met kleuren, vormen, materialen en technieken. We brengen onze leerlingen vakterminologie en communicatieve vaardigheden bij zodat ze voorbereid zijn om in het 5e jaar op stage te gaan. Door het bezoeken van diverse modezaken, het observeren van een video-opname, verkoopsgesprekken en praktijksituaties te simuleren, … komen de leerlingen in aanraking met de realiteit en leren zij toekomstige werkterreinen beter kennen.

Een algemene vorming, met daarbij ook voldoende aandacht voor talen, geeft de leerlingen meer kansen bij het communicatief omgaan met mensen in allerlei situaties. De theoretische kennis wordt vertaald in praktijksituaties.

Lessentabel

2e graad Moderealisatie en -presentatie

3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 6 6
Commerciële presentatie en lifestyle 7 7
Mode 10 10
Plastische opvoeding 2 2
Uren per week 33 33