Tweede graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

domeingebonden doorstroomfinaliteit

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming in combinatie met verschillende invalshoeken zoals filosofie, psychologie en sociologie.

Kies je voor Maatschappij- en Welzijnswetenschappen dan krijg je naast een brede algemene basisvorming ook een specifieke vorming.

Graag met mensen omgaan, interesse tonen voor wat mensen denken en doen, waarom ze bepaalde handelingen stellen, in debat gaan met respect voor ieders mening zijn competenties die je eigen zijn en verder worden ontwikkeld in de vakken sociologie en psychologie, en filosofie. Daarnaast maak je in deze vakken ook kennis met verschillende theorieën.

De lessentabel van Maatschappij- en Welzijnswetenschappen wordt in het 3e jaar aangevuld met een uur mens en samenleving en in het 4e jaar een uur ICT om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Zowel in het 3e als in het 4e jaar krijgen de leerlingen een extra uur natuurwetenschappen.

Lessentabel

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 (C)
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 (C) 1 (C)
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1+1 (C)
Natuurwetenschappen
Biologie
Chemie
Fysica
1 1
1 1
1 1
Natuurwetenschappen specifiek 1 (C) 1 (C)
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Algemeen gedeelte 26 25
Inleiding in de filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 5 5
Specifiek gedeelte 6 7
Aantal uren per week 32 32

(C) – vak uit het complementair gedeelte

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleiding in de 3e graad is: