Tweede graad Maatschappij en Welzijn

dubbele finaliteit

Maatschappij en Welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit: doorstroom- en arbeidsmarktgericht. De basisvorming is voor alle leerlingen binnen deze finaliteit hetzelfde.

Kies je voor de richting Maatschappij en Welzijn, dan kies je voor een theoretisch-praktische studierichting waarbij je in het 3e jaar 10 uur specifieke vorming krijgt en in het 4e jaar 12 uur. Je krijgt naast een brede basisvorming met talen, wiskunde en wetenschappen ook de vakken gezondheidsbevordering, ontwikkeling en pedagogisch handelen en anatomie en fysiologie. In het 4e jaar heb je tevens het vak oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn.

Lessentabel

Maatschappij en Welzijn 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 (C)
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 (C)
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1+1 (C) 1 (C)
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Algemeen gedeelte 22 20
Maatschappij en welzijn
Anatomie en fysiologie 1 1
Gezondheidsbevordering 5 4
Ontwikkeling en pedagogisch handelen 4 4
Oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn 3
Specifiek gedeelte 10 12
Aantal uren per week 32 32

(C) – vak uit het complementair gedeelte

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3e graad zijn: