4e jaar Kantoor

Binnen het studiegebied Handel krijgen de leerlingen een veelzijdige kantooropleiding in de studierichting Kantoor.

De vorming in het vierde jaar Kantoor bestaat uit drie componenten:

  • een communicatieve component: basisvaardigheden van functionele communicatie in het Nederlands, Frans en Engels;
  • een bedrijfsgerichte component: leren werken met praktijkdocumenten, inzicht krijgen in de goederen- en documentenstroom, inzicht krijgen in de basistaken van een administratief medewerker en een retailmedewerker;
  • een belangrijke en diepgaande ICT-vorming: aandacht voor tienvingerig blindtypen, tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakketten in het kader van een administratieve en retailcontext.

De leerlingen van het vierde jaar maken kennis met het brede spectrum aan tewerkstellingsmogelijkheden. Daartoe worden de gemeenschappelijke onderliggende vaardigheden binnen de verwante sectoren aangeleerd. De klantgerichtheid, goede communicatieve vaardigheden, een basiskennis betreffende goederen- en documentenstroom (de logistiek flow) en ICT-vaardigheden zijn van bijzonder groot belang als verdere opstap naar de doorgedreven beroepsgeoriënteerde opleiding.
De leerlingen krijgen inzicht in de competenties van zowel een administratief medewerker als een retailmedewerker. Via doelstellingen die verband houden met het ontvangen van de goederen in het magazijn van een supermarkt komen bepaalde elementen van logistiek eveneens aan bod. De basisvaardigheden rond telefoneren – belangrijk voor het profiel medewerker klantendienst – worden ook reeds geoefend in het vierde jaar.

De vorming gebeurt via een interne werkplek in de school (een kantoorklas en een didactische leerwinkel).

Lessentabel

4e jaar Kantoor

Godsdienst 2
Engels 3
Frans 5
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands communicatieve vaardigheden 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
Office en Retail (1) 12
Uren per week 33
(1) administratie, retail, ICT-vorming en boekhouden