4e jaar Handel

In het studiegebied Handel ligt de nadruk niet enkel op algemene en handelstechnische vorming, maar ook op het verwerven van een behoorlijke taalvaardigheid en een degelijke wiskundige en boekhoudkundige bagage. De nieuwste technologieën en (inter)actieve methodes worden hiervoor aangewend.

De leerlingen die kiezen voor de studierichting Handel hebben dus een brede interesse en aanleg voor diverse vormingscomponenten. Ze kiezen voor een polyvalente basisvorming en zijn zodoende goed voorbereid op de studierichtingen Handel, Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer in de derde graad.

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

  • De jongere leert lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden aan. Hij leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.
  • De jongere leert eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket. Hierbij gaat veel aandacht naar de inzichtelijke benadering van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.
  • De jongere verruimt zijn bedrijfseconomische kennis door in groep een klein project uit te werken, waarbij begeleid zelfstandig leren centraal staat.
  • De jongere leert eenvoudige verkoops- en overlegtechnieken aan.
  • De jongere leert naast het gebruik van informatica als kantoortoepassing ook de basis van het programmeren.

Deze richting biedt uitstekende perspectieven aan jonge mensen met wiskundige en commerciële talenten.

Lessentabel

4e jaar Handel

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 1
Informatica 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Bedrijfseconomie 6
Uren per week 33

Wat na deze studierichting?

Wie het oriënteringsattest A behaalt, heeft verschillende keuzemogelijkheden in de derde graad tso van het studiegebied Handel:

  • Handel is kiezen voor een commercieel-administratieve opleiding.
  • Boekhouden-Informatica is kiezen voor een boekhoudkundig-administratieve opleiding gecombineerd met een informaticaopleiding.
  • Informaticabeheer is kiezen voor een zuivere informaticaopleiding.

Binnen het studiegebied Handel kan een meer praktisch ingestelde jongere een derde graad bso Kantoor volgen en zo kiezen voor een administratieve en verkoopgerichte opleiding.