4e jaar Creatie en Mode

De studierichting Creatie en Mode wil de horizon van de leerlingen verbreden door de ontwikkeling van een creatief denk- en doeproces.

Creatief denken en doen met mode als middel

Binnen de lessen “creatie” prikkelen we de creativiteit van de leerlingen om tot een authentiek concept te komen. Via verschillende kanalen verzamelen de leerlingen culturele, historische, sociale en actuele informatie. Ze leren technieken aan om inspiratiebronnen om te zetten in persoonlijke ideeën en deze visueel weer te geven.

Ondersteund met de computerprogramma’s AutoCAD en Illustrator krijgen hun ideeën een tweedimensionale of driedimensionale vorm in de lessen vormgeving.

De leerlingen toetsen deze ontwerpen aan vooropgestelde criteria en voeren ze nadien uit tijdens de labo-opdrachten.

Probleemoplossend denken

De leerlingen experimenteren met vormen, materialen en technieken en komen zo tot oplossingen om eigen ideeën vorm te geven en te realiseren. Er zijn zowel teamgerichte als individuele opdrachten.

Presenteren en communiceren

Om commerciële aspecten aan bod te laten komen en communicatieve vaardigheden te trainen sluiten de leerlingen elk jaarthema af met een presentatie. Deze presentatie bereiden ze voor in groep en brengen ze voor een groot publiek. Grafische programma’s geven de presentatie van een modeconcept een extra dimensie.

Lessentabel

4e jaar Creatie en Mode

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Sociale en communicatieve vaardigheden 2
Wiskunde 3
Creatie en kunstinitiatie 4
Labo-opdrachten 4
Vormstudie en grafische expressie 4
Uren per week 33