Tweede graad Bedrijfswetenschappen

domeingebonden doorstroomfinaliteit

 

Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Kies je voor Bedrijfswetenschappen, dan kies je voor een polyvalente opleiding en krijg je een brede algemene basisvorming met in het specifieke gedeelte (beperkte uitbreiding) algemene economie, bedrijfswetenschappen en (verdiepende en toegepaste) wiskunde.
Daarnaast gaat er veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal, maar ook in vreemde talen (Engels en Frans).
Logisch redeneren, inzicht tonen in complexe leerinhouden en verbanden leggen zijn competenties die je eigen zijn.

Lessentabel

Bedrijfswetenschappen 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 (C)
Engels 2+1 (C) 2+1 (C)
Frans 3+1 (C) 3+1 (C)
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 (C) 1 (C)
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen
Biologie
Chemie
Fysica
1 1
1 1
1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Algemeen gedeelte 26 26
Economie 6 6
Specifiek gedeelte 6 6
Aantal uren per week 32 32

(C) – vak uit het complementair gedeelte

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleiding in de 3e graad is: