Tot het eerste leerjaar B worden toegelaten:

  • leerlingen die het zesde leerjaar basisonderwijs hebben gevolgd, doch niet met vrucht hebben beëindigd;
  • leerlingen die het zesde leerjaar basisonderwijs niet hebben gevolgd, maar uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar, de leeftijd van 12 jaar bereiken.

In dit eerste leerjaar B maken de leerlingen vooral kennis met verschillende technieken waardoor ze naar een 2e jaar toe de juiste beroepenvelden kunnen kiezen.

Elke leerling die start in het 1e jaar dient dezelfde einddoelen te behalen. Elke school beslist zelf op welke manier zij deze doelen wil realiseren.

In onze school vergelijken we het parcours van het eerste jaar met een wandelweg. Elke leerling bereikt de top (=einddoelen), maar ieder op zijn manier.

Ieder profiel van leerling volgt zijn eigen parcours. De eigenheid van het parcours wordt beïnvloed door 5 elementen: inhoud van de rugzak, grootte van de groep, het parcours, het tempo en de hulpmiddelen.

De leerling in 1B …

  • … vult zijn rugzak met een beperkt aantal boeken en praktische tools.
  • … vult zijn keuze-uren in met sport of de modules kunst, office en zorg.
  • … zit in kleine klasgroepen.
  • … krijgt rustmomenten afgestemd op zijn noden.
  • … krijgt persoonlijke begeleiding tijdens co-teaching.
  • … komt terecht in een kleine groep (+/- 11 leerlingen).

Algemeen gedeelte

   

Welbevinden en Leren Leren

Keuze-uren