Vanaf het eerste jaar versterken we onze leerlingen in vaardigheden die onontbeerlijk zijn in de toekomst.

Zo maken we hen gedurende 1 uur per week ICT-vaardig en introduceren we het programmeren. Daarnaast focussen we op hun welbevinden en sociale vaardigheden, evenals op studievaardigheden tijdens het uurtje WeLL (Welbevinden bevorderen en Leren Leren).