Sinds september 2019 wordt het secundair onderwijs jaar na jaar gemoderniseerd. In de eerste graad A- en B-stroom krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen ze op het einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze maken voor een studierichting of een studiedomein in de tweede graad.

In september 2021 zet de vernieuwing zich door in de tweede graad. Hier onderscheidt men vanaf dan drie finaliteiten:

  • doorstroom naar hoger onderwijs (professionele en/of academische bachelor) ⇨ domeinoverschrijdende (DO D-richtingen) en domeingebonden doorstroom (DG D-richtingen);
  • doorstroom naar een beperkt aantal professionele bacheloropleidingen, HBO5 of arbeidsmarkt ⇨ domeingebonden doorstroom en arbeidsmarktgericht (D/A-richtingen);
  • doorstroom naar HBO5 of arbeidsmarkt ⇨ arbeidsmarktgericht (A-richtingen).

In het derde jaar Hartencollege Secundair Onderwijs Weggevoerdenstraat en Onderwijslaan bieden we vanaf schooljaar 2021-2022 binnen de vier domeinen Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, STEM en Taal en Cultuur volgende studierichtingen aan:

Economie en Organisatie:

Maatschappij en Welzijn:

STEM:

Taal en Cultuur:

Op onze campus Onderwijslaan organiseren we de domeingebonden doorstroomrichtingen (DG D-richtingen), de domeingebonden doorstroom en arbeidsmarktgerichte richtingen (D/A-richtingen) en de arbeidsmarktgerichte richtingen (A-richtingen).

Domeingebonden doorstroom (DG D-richtingen)

Domeingebonden doorstroom en arbeidsmarktgericht (D/A-richtingen)

Arbeidsmarktgericht (A-richtingen)