3 finaliteiten

Sinds september 2019 wordt het secundair onderwijs jaar na jaar gemoderniseerd. In de eerste graad A- en B-stroom krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen ze op het einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze maken voor een studierichting of een studiedomein in de tweede graad.

In september 2021 zette de vernieuwing zich door in de tweede graad. Hier onderscheiden we vanaf dan drie finaliteiten.

Doorstroomfinaliteit (D-finaliteit)

Domeinoverschrijdende richtingen (DOD) (campus Weggevoerdenstraat) bereiden leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar een brede waaier aan academische bacheloropleidingen en professionele bachelors in het hoger onderwijs.

De basisleerstof van enkele algemene vakken zoals Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis wordt verdiept. Deze leerlingen verwerken de leerstof in een kortere tijd wat betekent dat het tempo hoog ligt. Ook voor de specifieke vakken, die soms hetzelfde zijn als gelijkaardige richtingen in de domeingebonden doorstroomfinaliteit wordt minder lestijd voorzien.

Domeingebonden richtingen (DGD) (campus Onderwijslaan) bereiden leerlingen voor op een selectie van academische bacheloropleidingen en professionele bachelors in het hoger onderwijs. 

Hier wordt de basisleerstof van enkele algemene vakken niet verdiept. Leerlingen in de domeingebonden doorstroomfinaliteit krijgen dus meer tijd om de leerstof te verwerken dan de leerlingen in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit, zowel voor de algemene vakken als voor specifieke vakken die in een gelijkaardige richting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit voorkomen.

Dubbele finaliteit (D/A-finaliteit)

De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs, naar HBO5-opleidingen of op een overstap naar de arbeidsmarkt. Een graduaatsopleiding of een Se-n-Se-opleiding behoren ook tot de mogelijkheden.

In deze richtingen combineren de leerlingen theorie en praktijk. Ze krijgen een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken in combinatie met concrete, praktische situaties.

Arbeidsmarktfinaliteit (A-finaliteit)

De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

Bij het leren vertrekken we van concrete, praktische situaties. De leerlingen worden sterk begeleid bij dit leren en oefenen.

4 studiedomeinen en 10 studierichtingen

Alle studierichtingen horen thuis in een bepaald studiedomein. Binnen Hartencollege bieden we richtingen aan binnen 4 verschillende studiedomeinen. In onderstaand schema zie je de studierichtingen die we op onze school aanbieden.

Domein

Doorstroom

Dubbel

Arbeidsmarkt

 

Domeingebonden doorstroomrichtingen

Richtingen met dubbele finaliteit

Richtingen met arbeidsmarktfinaliteit

 

Kiezen tussen domeinoverschrijdende (DOD) richtingen en domeingebonden (DGD) richtingen

Voor de D-finaliteit gelden voor de algemene vorming dezelfde eindtermen voor de domeinoverschrijdende (DOD) en de domeingebonden (DGD) studierichtingen. Het verschil tussen beide types van studierichtingen situeert zich dus voornamelijk in de richtingspecifieke vorming.

Voor alle studierichtingen uit de doorstroomfinaliteit en de dubbele (D/A-) finaliteit zijn er specifieke eindtermen. Dit zijn doelen met betrekking tot de vaardigheden, specifieke kennis en inzichten waarover leerlingen moeten beschikken op het einde van de 3e graad met het oog op de doorstroom naar hoger onderwijs. Vanuit deze specifieke eindtermen worden cesuurdoelen bepaald voor de 2e graad.

Zo onderscheiden we drie soorten leerplannen:

Hieronder vergelijken we onze domeingebonden doorstroomrichtingen met hun tegenhangers binnen de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen.

 

Bedrijfswetenschappen (DGD) vs. Economische Wetenschappen (DOD)

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (DGD) vs. Humane Wetenschappen (DOD)

Technologische wetenschappen (DGD) vs. Natuurwetenschappen (DOD)