7e Kinderzorg

Het specialisatiejaar Kinderzorg is bedoeld voor afgestudeerden van de derde graad beroepsonderwijs Verzorging.

De opleiding richt zich tot leerlingen die belangstelling hebben voor een job waar jonge kinderen centraal staan. De leerlingen hebben een warm hart en oog voor de noden van deze kleine mensen.

De leerlingen werken geïntegreerd vanuit verschillende vakken. In dit specialisatiejaar staan volgende vakken centraal:

  • Directe zorg (verzorging)
  • Zorg voor het jonge kind (omgangskunde)
  • Indirecte zorg (huishoudkunde)
  • Expressie
  • Stages gericht op de verschillende vormen van kinderopvang: buitenschoolse kinderopvang, eerste kleuterklas, onthaalouder, … .

De geïntegreerde proef is een belangrijk onderdeel van dit specialisatiejaar en omvat de stages, stageopdrachten en projectwerking.

Door het volgen van het derde leerjaar van de derde graad verhogen de leerlingen hun kans op tewerkstelling.

Lessentabel

7 Kinderzorg

7e jaar
Godsdienst 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Expressie (1) 2
Kinderzorg (2) 21
Uren per week 33

(1) muzikale opvoeding en plastische opvoeding

(2) stage (12u), zorg voor het jonge kind (3u), verzorging (4u) en indirecte zorg (2u)

Toekomstmogelijkheden

Wie slaagt in het specialisatiejaar Kinderzorg behaalt het diploma secundair onderwijs, specialisatie Kinderzorg, en werkt als begeleider in de kinderopvang.