7 Kantooradministratie en Gegevensbeheer

Het specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer is bedoeld voor afgestudeerden van de handelsgerichte beroeps- of technische studierichtingen.

De vorming in het derde leerjaar van de derde graad Kantooradministratie en Gegevensbeheer bestaat uit twee componenten:

  • een communicatieve component met een praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels in functie van de beroepscontext;
  • een bedrijfsgerichte component met administratieve cases die op een levensechte manier via kantoorsimulatie worden gerealiseerd. De nadruk hierbij ligt op de integratie van de verschillende softwarepakketten en de andere beroepsvaardigheden.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals resultaatgericht werken, discreet omgaan met informatie, accuraatheid en stressbestendigheid.

In de kantoorsimulatie voeren de leerlingen administratief werk uit in een virtuele werkomgeving. Ze werken in een nagebootste kantoorsituatie en verzorgen de uitvoerende secretariële en boekhoudkundige taken van een bedrijf, zonder effectieve goederenstroom: administratie i.v.m. aan- en verkoop, bestellingen, leveringen, facturatie in een boekhoudpakket.

Lessentabel

7 Kantooradministratie en Gegevensbeheer

7e jaar
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
Bedrijfsbeheer 1
Business support (1) 20
Uren per week 33

(1) klantgericht handelen, boekhouden, ICT, stage

Toekomstmogelijkheden

Specifieke beroepsuitwegen

  • kantoorbediende
  • hulpboekhouder
  • magazijnmedewerker
  • secretariaatsmedewerker in openbare diensten, bankwezen, overheidssector, privébedrijven …