3e jaar Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een studierichting in de A-finaliteit: arbeidsmarktgericht. De basisvorming is voor alle leerlingen binnen deze finaliteit hetzelfde.

De specifieke vorming bestaat uit 17 uur Zorg en welzijn. Dit vak wordt geïntegreerd aangebracht en kent 3 invalshoeken: stimuleren van gezondheid en welzijn, indirecte zorg verlenen en pedagogisch en agogisch handelen in een diverse samenleving en dit met aandacht voor de basisprincipes van de zorg.

In het vak seminarie worden deze 3 invalshoeken geïntegreerd aangebracht onder de vorm van kleine projecten.

Op onze school kiezen wij ervoor om voor een aantal vakken aan co-teaching te doen. Zo worden maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde samen aangeboden en zijn ook Frans en Nederlands gebundeld.

In het derde jaar bieden we een uur ICT aan om de digitale vaardigheden van onze leerlingen verder te ontwikkelen en in het vierde jaar voorzien we het vak artistieke vorming.

Lessentabel

2e graad Zorg en Welzijn
Vak Aantal lesuren
3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Engels 1 1
Nederlands + Frans 5 5
Maatschappelijke vorming + Natuurwetenschappen + Wiskunde 5 5
LO 2 2
Artistieke vorming 0 1
ICT 1 0
Gezondheid en welzijn 3 5
(Ped)agogisch handelen 4 4
Indirecte zorg 7 4
Seminarie 3 4
Uren per week 33 33

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3e graad zijn: Assistentie in wonen, zorg en welzijn en Verzorging.

Op onze school kan je na de 2e graad Zorg en Welzijn doorstromen naar Verzorging.