3e jaar Technologische Wetenschappen

Technologische Wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. De basisvorming is voor alle leerlingen binnen deze finaliteit hetzelfde.

Als je voor deze richting kiest dan kies je voor een theoretische, onderzoekende studierichting.

Binnen de specifieke vorming heb je twee specifieke onderdelen: wiskunde, en technologische wetenschappen en engineering.

Het pakket wiskunde bestaat uit een basisgedeelte en een specifiek, verdiepend gedeelte. Een pittig pakket.

Technologische Wetenschappen en Engineering zal vooral bestaan uit fysica en engineering met een aanvullend gedeelte chemie.

Lessentabel

2e graad Technologische Wetenschappen
Vak Aantal lesuren
3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Biologie 1 1
LO 2 2
Mens en samenleving 1 0
Artistieke vorming 0 1
ICT 1 0
Wiskunde 5 5
Technologische wetenschappen en engineering 9 10
Chemie 1 2
Fysica 8 8
Uren per week 32 32

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3e graad zijn Informatica- en Communicatiewetenschappen, Mechatronica, en Technologische Wetenschappen en Engineering.

Op onze school kan je vanuit de 2e graad Technologische Wetenschappen vlot naar Informatica- en Communicatiewetenschappen.