3e jaar Taal en Communicatie

Taal en Communicatie is een studierichting in de dubbele finaliteit: doorstroom- en arbeidsmarktgericht. De basisvorming is voor alle leerlingen binnen deze finaliteit hetzelfde.

Kies je voor Taal en Communicatie dan kies je voor een theoretisch-praktische talenrichting. De focus ligt op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je houdt van sociaal contact, je bent leergierig, nieuwsgierig naar andere culturen en ICT-minded.
Je wil graag de planning en uitvoering van (kleinschalige) communicatieprojecten leren ondersteunen.

Lessentabel

2e graad Taal en Communicatie
Vak Aantal lesuren
3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
LO 2 2
Mens en samenleving 1 0
Artistieke vorming 0 1
ICT 1 1
Nederlands 5 5
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Public relations 5 5
Uren per week 32 32

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3e graad zijn: Taal en Communicatie, en Toerisme.

Op onze school kan je naar Taal en Communicatie.