3e jaar Moderealisatie en Textielverzorging

Moderealisatie en Textielverzorging is een studierichting in de A-finaliteit: arbeidsmarktgericht. De basisvorming is voor alle leerlingen binnen deze finaliteit hetzelfde.

Binnen de specifieke vorming heb je 2 specifieke onderdelen: Commerciële Presentatie en Lifestyle, en Mode. Als je voor deze richting kiest, heb je een grote interesse in actuele trends, lifestyle, mode en het commerciële.

Op onze school kiezen wij ervoor om voor een aantal vakken aan co-teaching te doen. Zo worden maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde samen aangeboden en zijn ook Frans en Nederlands gebundeld.

In het derde jaar bieden we een uur ICT aan om de digitale vaardigheden van onze leerlingen verder te ontwikkelen en in het vierde jaar voorzien we het vak artistieke vorming.

Lessentabel

2e graad Moderealisatie en Textielverzorging
Vak Aantal lesuren
3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Engels 1 1
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Maatschappelijke vorming 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 1 1
LO 2 2
Artistieke vorming 0 1
ICT 1 0
Moderealisatie
Commerciële presentatie en lifestyle 7 7
Mode 10 10
Uren per week 33 33

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleiding in de 3e graad is Moderealisatie.