2e graad Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Kies je voor Bedrijfswetenschappen, dan kies je voor een polyvalente opleiding en krijg je een brede algemene basisvorming met in het specifieke gedeelte (beperkte uitbreiding) algemene economie, bedrijfswetenschappen en (verdiepende en toegepaste) wiskunde.
Daarnaast gaat er veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal, maar ook in vreemde talen (Engels en Frans).
Logisch redeneren, inzicht tonen in complexe leerinhouden en verbanden leggen zijn competenties die je eigen zijn.

Lessentabel

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3e graad zijn: Bedrijfsorganisatie, Bedrijfswetenschappen, Commerciële Organisatie, Internationale Handel, en Logistiek en Toerisme.

Op onze school kan vanuit de 2de graad Bedrijfswetenschappen vlot naar Bedrijfswetenschappen.