3e graad Ondernemen en Marketing

In de studierichting Ondernemen en Marketing (Handel) ligt de klemtoon op beroepsgerichte taalvaardigheid en het uitvoeren van commerciële en administratieve verrichtingen.

Wie een onderneming in al haar aspecten, zowel commerciële als administratieve, wil leren kennen, zal deze studierichting zeker boeien.

De jongere leert werken met een professioneel boekhoudpakket en behaalt het attest van bedrijfsbeheer waardoor hij/zij zich later als zelfstandige kan vestigen.

Deze opleiding sluit aan op de tweede graad Ondernemen en IT (Handel) en de tweede graad aso.

Lessentabel

3e graad Ondernemen en Marketing

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Bedrijfseconomie 10 10
Uren per week 33 33

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting sluit in het hoger onderwijs vlot aan op richtingen als bachelor in bedrijfsmanagement (accountancy-fiscaliteit, financie- en verzekeringswezen, marketing, rechtspraktijk, …), toerisme en recreatiemanagement, vastgoed.

Naast deze specifieke opleidingen komen ook andere bacheloropleidingen in aanmerking zoals onderwijs (kleuter, lager, secundair), …

Na het behalen van een bachelordiploma bestaat de mogelijkheid door te stromen naar een masteropleiding via een schakelprogramma.