3e graad Office & Retail

Binnen het studiegebied Handel biedt de studierichting Office & Retail (vernieuwd Kantoor) een brede polyvalente vorming aan die een ruime inzetbaarheid op de arbeidsmarkt mogelijk maakt.

Leerlingen in de studierichting Office & Retail willen vooral leren door te doen. Ze leren zelfstandig opgelegde taken uitvoeren met verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en oog voor een concrete en stipte uitvoering van de opdrachten.

In de derde graad Office & Retail komen vier vormingsonderdelen aan bod:

  • een communicatieve vorming: praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;
  • een basisvorming tot administratief medewerker via de doelstellingen van de basismodule “Administratief medewerker”. De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren, de correspondentie en het uitvoeren van ondersteunende secretariële en administratieve taken. Hij wordt ook ingeschakeld voor uitvoerende taken in de aankoop- en verkoopadministratie en boekhouding. Het ondersteunen van vergaderingen en evenementen behoort eveneens tot het takenpakket;
  • een aanvullende vorming gekozen door de leerling waarin de competenties worden aangeleerd voor ofwel logistiek medewerker, medewerker klantendienst of retailmedewerker;
  • een verdere diepgaande en geïntegreerde ICT-vorming.

Via stages wordt de band tussen bedrijf en school geconcretiseerd. Theoretische kennis wordt vertaald naar praktijksituaties. De leerlingen verwerven inzicht in de structuur en de werking van een bedrijf, waardoor zij hun tewerkstellingskansen verhogen.

In het zevende specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer kunnen de leerlingen het getuigschrift van bedrijfsbeheer behalen waardoor ze zich als zelfstandige kunnen vestigen.

Lessentabel

3e graad Office & Retail

5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Engels 3 3
Frans 4 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Zakelijke communicatie Nederlands 2
Office en retail 17 19
Ondernemend Project 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Uren per week 33 33