2e graad Ondernemen en Communicatie

De studierichting Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen) biedt een algemene en handelstechnische vorming en legt daarbij de nadruk op de studie van vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast krijgen de leerlingen een basisopleiding wiskunde en boekhouden.

De leerlingen die kiezen voor Ondernemen en Communicatie hebben liefst een bijzondere aanleg voor de vier vaardigheden in het taalonderwijs: lezen en luisteren, spreken en schrijven. Prak­tisch en zake­lijk taalgebruik komen daarbij ruim aan bod. Bovendien moeten de leer­lingen houden van gevarieerd

secre­tariaatswerk en mogen zij niet bang zijn contacten te onderhouden met relaties binnen of buiten het bedrijf of de organisa­tie.

Zij dienen dus een stevige basis talen te bezitten.

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

  • De jongere leert lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden aan. Hij leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.
  • De jongere leert eenvoudige commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket. Hierbij gaat veel aandacht naar de inzichtelijk benadering van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.
  • De jongere leert eenvoudige verkoops- en overlegtechnieken aan.
  • De jongere leert informatica als kantoortoepassing gebruiken.

Deze richting biedt uitstekende perspectieven aan jonge taalvaardige mensen.

Lessentabel

2e graad Ondernemen en Communicatie

3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Engels 4 4
Frans 5 5
Geschiedenis 1 1
Informatica 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Bedrijfseconomie 3 3
Uren per week 33 33

Wat na deze studierichting?

Wie het oriënteringsattest A behaalt, heeft volgende keuzemogelijkheden in de derde graad tso van het studiegebied Handel:

  • Ondernemen en Marketing (Handel) is kiezen voor een commercieel-administratieve opleiding. Deze leerlingen dienen wel een achterstand voor het commercieel gedeelte van het vak bedrijfseconomie bij te werken en moeten dus voldoende sterk in wiskunde zijn.
  • Office Management en Communicatie (Secretariaat-Talen) is kiezen voor een administratieve “taal”opleiding.

Binnen het studiegebied Handel kan een meer praktisch ingestelde jongere een derde graad bso Office & Retail (vernieuwd Kantoor) volgen en zo kiezen voor een administratieve en verkoopgerichte opleiding.