2e graad Office & Retail

Binnen het studiegebied Handel krijgen de leerlingen een veelzijdige kantooropleiding in de studierichting Office & Retail (vernieuwd Kantoor).

De vorming in de tweede graad Office & Retail bestaat uit

drie componenten:

  • een communicatieve component: basisvaardigheden van functionele communicatie in het Nederlands, Frans en Engels
  • een bedrijfsgerichte component: leren werken met praktijkdocumenten, inzicht krijgen in de goederen- en documentenstroom, inzicht krijgen in de basistaken van een administratief medewerker en een retailmedewerker
  • een belangrijke en diepgaande ICT-vorming: aandacht voor tienvingerig blindtypen, tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakketten in het kader van een administratieve en retail-context.

De leerlingen van de tweede graad maken kennis met het brede spectrum aan tewerkstellingsmogelijkheden. Daartoe worden de gemeenschappelijke onderliggende vaardigheden binnen de verwante sectoren aangeleerd. De klantgerichtheid, goede communicatieve vaardigheden, een basiskennis betreffende goederen- en documentenstroom (de logistiek flow) en ICT-vaardigheden zijn van bijzonder groot belang als verdere opstap naar de doorgedreven beroepsgeoriënteerde opleiding.
De leerlingen krijgen inzicht in de competenties van zowel een administratief medewerker als een retailmedewerker. Via doelstellingen die verband houden met het ontvangen van de goederen in het magazijn van een supermarkt komen bepaalde elementen van logistiek eveneens aan bod. De basisvaardigheden rond telefoneren – belangrijk voor het profiel medewerker klantendienst – worden ook reeds geoefend in de tweede graad.

De vorming gebeurt via een interne werkplek in de school (een kantoorklas en een didactische leerwinkel) en via een externe werkplek vanaf het tweede leerjaar van de tweede graad.

Lessentabel

2e graad Office & Retail

3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Engels 3 3
Frans 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands communicatieve vaardigheden 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Office en Retail (1) 12 12
Uren per week 33 33
(1) administratie, retail, ICT-vorming en boekhouden