3e jaar Organisatie en Logistiek

Organisatie en Logistiek is een studierichting in de A-finaliteit: arbeidsmarktgericht.

Kies je voor Organisatie en Logistiek dan kies je voor een polyvalente,  praktische studierichting met finaliteit arbeidsmarkt. Deze brede richting laat je kennismaken met de werking van een onderneming. Je verwerft kennis en vaardigheden over zowel onthaal en administratie, verkoop als over logistiek.

Je leert hoe je bezoekers moet onthalen, registreren en informeren. Maar ook hoe je ondersteuning kan bieden bij interne vergaderingen. Daarnaast leer je hoe je (elektronische) post en documenten digitaal dient te verwerken en je verwerft de ICT-vaardigheden die nodig zijn om commerciële documenten op te stellen. Tijdens het aanleren van deze administratieve taken leer je met de nodige precisie werken en eenvoudige softwarepakketten gebruiken.

Je leert goederen in ontvangst nemen, transporteren en opslaan in een magazijn. De administratie die hierbij hoort (documenten, informatie digitaal verwerken, logistieke ondersteuning bieden …) krijg je stap voor stap onder de knie. Je krijgt de kans om te leren werken met hulpmiddelen zoals een steekwagentje, een transpallet of een leestoestel.

Voor de verkoop leer je hoe je producten in een winkel op een correcte manier kan presenteren. Je oefent je in eenvoudige inpaktechnieken en leert vlot communiceren in het Nederlands en in vreemde talen (Frans en Engels).

Op onze school kiezen wij ervoor om voor een aantal vakken aan co-teaching te doen. Zo worden maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde samen aangeboden en zijn ook Frans en Nederlands gebundeld.
In het derde jaar bieden we een uur ICT aan om de digitale vaardigheden van onze leerlingen verder te ontwikkelen en in het vierde jaar voorzien we het vak artistieke vorming.

Lessentabel

2e graad Organisatie en Logistiek
Vak Aantal lesuren
3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Nederlands + Frans 8 8
Maatschappelijke vorming + Natuurwetenschappen + Wiskunde 5 5
LO 2 2
Artistieke vorming 0 1
ICT 1 0
Organisatie en logistiek 13 13
Uren per week 33 33

Wat na deze studierichting?

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3e graad zijn: Logistiek en Onthaal, Organisatie en Sales.

Op onze school kan je na de 2e graad Organisatie en Logistiek doorstromen naar Onthaal, Organisatie en Sales.