Tot het eerste leerjaar B worden toegelaten:

  • leerlingen die het zesde leerjaar basisonderwijs hebben gevolgd, doch niet met vrucht hebben beëindigd;
  • leerlingen die het zesde leerjaar basisonderwijs niet hebben gevolgd, maar uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar, de leeftijd van 12 jaar bereiken.

In dit eerste leerjaar B maken de leerlingen vooral kennis met verschillende technieken waardoor ze naar een 2e jaar toe de juiste beroepenvelden kunnen kiezen.