1e Leerjaar A

Breed vormen om beter te kiezen

Leerlingen die uit het basisonderwijs komen willen we de kans bieden om kennis te maken met de verschillende studiegebieden die we op onze school aanbieden via 3 modules. Hierdoor kunnen ze ervaren waarin ze sterk zijn, waar hun talenten liggen en wat hen het meeste aanspreekt. Deze exploratie moet hen in staat stellen om doordacht en gericht het vervolg van hun studies te kiezen. Een goede keuze bij de start vormt immers de basis voor succes in hun verdere schoolloopbaan.

Goed begonnen is half gewonnen…

Wat is er specifiek aan ons eerste leerjaar A?

1 Modules om beter te kunnen kiezen = oriënteringsmodules

In het vernieuwde eerste leerjaar A bieden we 3 zogenaamde ‘modules’ aan die elk een trimester duren: Economische Vorming, Creatieve Vorming en Sociale Vorming. Een module is een reeks lessen (2 uur per week) over verschillende thema’s als kennismaking met het betrokken studiegebied. Elke leerling doorloopt elk van deze modules. Zo ondervindt hij/zij welke leerinhouden van welk studiegebied hem/haar het meest aanspreken en waar hij/zij goed in is: Handel, Creatie of Personenzorg. Na afloop van een module, volgt een diepgaande evaluatie.

2 Binnenklasdifferentiatie = rekening houden met verschillen

Elke leerling heeft zijn eigen talenten, zijn eigen sterke en minder sterke kanten. Vooral binnen de hoofdvakken, Nederlands, Frans en wiskunde willen we hierop inspelen door te differentiëren binnen de vertrouwde omgeving van de klasgroep. Differentiëren kan via trager of sneller tempo, verdiepingsopdrachten of extra oefeningen, lengte en structuur van teksten, verschillende werkvormen, …

3 Leer- en Leefsleutels

We richten ook een uurtje Leer- en Leefsleutels in waar de leerlingen, samen met hun titularis, aandacht schenken aan Leren Leren en samen Leren Leven.

Lessentabel